De contributie per maand:

Jeugd gym:

€ 9,-

Jeugd streetjazzz:

€ 11,-

Jeugd jazzdance:

€ 11,-

Jeugd combi gym/streetjazz:

€ 15,-

Jeugd combi gym/jazzdance:

€ 15,-

Jeugd combi streetjazz/jazzdance:

€ 18,-

Jeugd combi gym/streetjazz/jazzdance:

 € 22,50

Volwassenen (onbeperkt):

€ 15,-

Aanmelden kan door het aanmeldformulier (verkrijgbaar bij de docent) per mail te sturen naar bestuur@gvvoorst.nl.

Opzeggen dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van een nieuw kwartaal schriftelijk te gebeuren via bestuur@gvvoorst.nl  Ook voor vragen kunt u hier terecht.