Hier staan de contact gegevens van ons bestuur:

Naam

Email

Annemiek Le Poole*
secretaris/ledenadministratie

bestuur@gvvoorst.nl

Cindy Mulder*
voorzitter

bestuur@gvvoorst.nl

Wendy Gierman*
penningmeester

penningmeester@gvvoorst.nl

Miranda Eekhuis

* Dagelijks Bestuur